Politica de confidentialitate

Acest website („site-ul”) este administrat de către Societatea Studenților în Medicină din București (SSMB), cu sediul în Bulevardul Eroii Sanitari nr. 8, București 050474, București, 021901, având CIF: 18797296.

Obiectul acestei Politici privind Confidențialitatea

Prezenta Politică privind Confidențialitatea are rolul de a vă informa cu privire la:

 1. activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal ale dumneavoastră, în calitate de vizitator al site-ului;
 2. prelucrările datelor cu caracter personal efectuate de SSMB în vederea desfășurării activităților sale, potrivit celor descrise mai jos.

Politica noastră privind confidențialitatea poate fi modificată, iar SSMB va publica pe această pagină o versiune actualizată a politicii. Prin consultarea frecventă a acestui site puteți să vă asigurați că aveți cunoștință permanent despre activitățile de prelucrare întreprinse de către SSMB.

Acest site poate include link-uri către alte website-uri care sunt gestionate de alte entități/persoane juridice care nu au legătură cu SSMB și cu privire la care SSMB nu poartă nicio responsabilitate. De asemenea, putem oferi link-uri către alte website-uri operate de entitățile afiliate SSMB, care pot aplica politici separate în privința confidențialității. Dacă accesați aceste website-uri prin intermediul site-ului nostru, ar trebui să consultați politicile de confidențialitate ale acestor site-uri pentru a putea înțelege în ce mod colectează, utilizează și comunică informațiile dvs.

Datele cu caracter personal prelucrate de către SSMB

Datele cu caracter personal sunt acele informații care identifică, în mod direct sau indirect, o persoană fizică.

Prelucrarea datelor cu caracter personal însemna desfășurarea de operațiuni precum colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, combinarea, transmiterea, ștergerea sau distrugerea datelor cu caracter personal.

Astfel, SSMB prelucrează următoarele categorii de date cu caracter personal:

 • Date de identificare, constând în nume, prenume, telefon, adresa e-mail, adresa de livrare.

Refuzul de a furniza datele cu caracter personal care vă sunt solicitate de către SSMB poate determina imposibilitatea furnizării serviciilor de donații.

Sursele datelor cu caracter personal prelucrate de Netopia Payments (pentru donații card)

Netopia Payments prelucrează datele cu caracter personal pe care dumneavoastră le furnizați în mod direct, datele furnizate de către comercianții către care faceți o plată utilizând serviciile Netopia Payments (pentru care Netopia Payments acționează în calitate de împuternicit), precum și date care sunt generate pe baza acestora,

Temeiurile și scopurile în care SSMB prelucrează date cu caracter personal

SSMB urmărește în permanență şi se asigură că prelucrarea datelor cu caracter personal respectă principiile şi legislaţia privind protecția datelor cu caracter personal, în particular prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR”) și ale legislației subsecvente.

Utilizarea modulelor de tip cookie-uri

Acest site utilizează cookie-uri. Mai multe detalii privind aceste module și modul în care sunt folosite pot fi accesate pe pagina “Cookies”.

Politica de livrare a produselor / Politica de retur/anulare

Acest site nu are scop comercial. Donatia este considerata un act voluntar de susținere a cauzei. Donația nu garantează trimiterea de produse către dvs.

Produsul, in fapt viziera, va fi livrat in functie de inscrierea in formularul de pe site si de urgentele la nivel national.

Inscrierea in formularul de pe site nu reprezinta o comanda sau o rezervare.

Drepturile persoanelor vizate

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoană vizată, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către SSMB, conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea SSMB cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare;
 • dreptul  la rectificare, respectiv dreptul de a obține rectificarea de către SSMB a datelor inexacte, precum și completarea datelor incomplete;
 • dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege – însă este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, SSMB să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;
 • începând din 25 mai 2018, dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • începând din 25 mai 2018, dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către Netopia Payments către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare efectuate pentru scopuri de marketing direct, inclusiv activitățile de profilare, dreptul de opoziție se poate exercita în orice moment, prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate;
 • dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru mai multe detalii cu privire la activitățile de prelucrare efectuate de către SSMB, precum și cu privire la drepturile de care beneficiați în acest context, vă rugăm să vă adresați la: [email protected]

Ultima actualizare: 05.04.2020